KẾT NỐI CUNG CẦU TRỰC TUYẾN GIỮA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH VÀ CÁC TỈNH, THÀNH

(+8428) 3829 1670
Đăng nhập/ Đăng ký

Quên mật khẩu

Mời bạn nhập số điện thoại đã đăng ký để lấy lại mật khẩu

Hoặc

 tải lên giấy phép kinh doanh 

để lấy lại mật khẩu

Xác nhận mã OTP và mật khẩu mới

Mã OTP đã được gửi đến email

Thời gian còn lại: 1:00

Gửi lại mã mới

Lấy lại mật khẩu

Mời bạn cung cấp các thông tin bên dưới để lấy lại mật khẩu mới

Tải lên bản scan giấy phép kinh doanh

Tải lên bản scan giấy xác nhận lấy lại tài khoản

Tải về file mẫu giấy xác nhận
Kế hoạch thực hiện chương trình Bình ổn thị trường năm 2024, Tết Ất Tỵ năm 2025

Kế hoạch thực hiện chương trình Bình ổn thị trường năm 2024, Tết Ất Tỵ năm 2025

Ngày 26 tháng 3 năm 2024, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành Quyết định số 919/QĐ-UBND về phê duyệt Kế hoạch thực hiện Chương trình Bình ổn thị trường các mặt hàng lương thực, thực phẩm, tiêu dùng thiết yếu, các mặt hàng phục vụ học tập năm 2024 - Tết Ất Tỵ năm 2025 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.  Mục đích Chương trình Bình ổn thị trường năm 2024 - Tết Ất Tỵ năm 2025 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (sau đây gọi là Chương trình) nhằm: - Chủ động, đảm bảo cung - cầu hàng hóa, ổn định giá cả các mặt hàng thiết yếu; sẵn sàng ứng phó những tình huống cấp bách, nhất là dịp Lễ, Tết và khi xảy ra thiên tai, dịch bệnh. - Góp phần thực hiện hiệu quả Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; thúc đẩy chuỗi cung ứng bền vững hàng Việt Nam. - Góp phần thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội và Chương trình công tác năm 2024 của Ủy ban nhân dân Thành phố. Yêu cầu - Chương trình bám sát chủ đề năm 2024 của Thành phố: “Quyết tâm thực hiện hiệu quả chuyển đổi số và Nghị quyết số 98/2023/QH15 của Quốc hội”. - Chương trình triển khai thực hiện theo hướng xã hội hóa, gắn kết và khai thác tối đa nguồn lực xã hội. - Chuỗi cung ứng các mặt hàng bình ổn thị trường gắn kết chặt chẽ, vận hành hiệu quả, ổn định từ sản xuất đến phân phối, tiêu dùng. - Nguồn cung hàng hóa bình ổn thị trường dồi dào, ổn định; đảm bảo cân đối cung cầu và đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của nhân dân Thành phố, kể cả trong trường hợp xảy ra biến động thị trường. - Hàng hóa trong Chương trình là sản phẩm được sản xuất trong nước, có nguồn gốc, xuất xứ, đạt tiêu chuẩn về chất lượng, giá phù hợp. - Công tác quản lý thị trường hiệu quả, không để hàng gian, hàng giả, hàng kém chất lượng lưu thông trên thị trường. - Sở, ngành, Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức và các quận - huyện, doanh nghiệp tham gia và các đơn vị liên quan phát huy tinh thần chủ động, thực hiện nghiêm Quy chế triển khai Chương trình Bình ổn thị trường và Kế hoạch thực hiện Chương trình năm 2024 - Tết Ất Tỵ năm 2025.   Tải tập tin Quyết định File PDF

Xem thêm 113 tin tức